OpenDoor is een (t)huis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Bij OpenDoor kunnen zij wonen, logeren en op een gezellige, zinvolle manier de dag doorbrengen. Wij geloven niet in dikke boekwerken met regels, wij geloven in menselijke zorg. Op basis van kleinschaligheid, met een gepassioneerde en professionele ondersteuning. Betrokkenheid, ruimte en warmte in een inspirerende en mooie behuizing en setting. Een open en transparante organisatie die duurzaamheid nastreeft op elk gebied.

Harmonie

Bij OpenDoor staat harmonie centraal. Dit voel je aan de open en vrolijk sfeer tussen bewoners, gasten, ouders, medewerkers en vrijwilligers. Deze harmonie is belangrijk om elke dag met plezier samen de dag te beleven. Harmonie behouden we door gedeelde passie te combineren met onderlinge eerlijkheid en openheid.

Openheid

OpenDoor is open in haar communicatie. Zo houden we zaken helder en duidelijk voor iedereen. Dus hebben we een één A4-beleid. Geen eindeloze verslaglegging en geen uitgebreide rapportages. Kort, helder en begrijpelijk. Dit geeft vertrouwen en veiligheid. Daarnaast staat we open voor de mensen om ons heen. Openheid zie je terug in de bouw van het OpenDoor-huis. Als je ervoor staat, kijk je er letterlijk doorheen. Dit zorgt voor ruimte, licht en betrokkenheid bij de natuur.

Betrokkenheid

Het hart dat klopt in OpenDoor is warm en betrokken. Dit geeft bewoners en gasten het echte gevoel van een (tweede) thuis. Betrokkenheid is tastbaar bij het team medewerkers en vrijwilligers, en wordt versterkt door onze gastouder Fanny die op het OpenDoor terrein woont. Ouders van bewoners en gasten zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen OpenDoor en helpen met activiteiten als koken, spelletjes, schoonmaken en boodschappen doen.

Natuur

Natuur en buitenleven zijn belangrijk voor het welzijn van ieder mens. Het ervaren van de natuurlijke elementen geeft het gevoel dat je leeft! Voor onze bewoners en gasten die niet zelf hun leven kunnen inrichten en vormgeven, is dit extra belangrijk. De grote tuin van ruim één hectare biedt uitdaging voor iedereen: schommelen, dieren verzorgen, plantjes kweken, wandelen, fietsen, noem maar op…

Plezier

Binnen OpenDoor maken we plezier. Naast goede zorg en aandacht staat dat voorop! Plezier maken we samen: met muziek, in de tuin, door te bewegen, zwemmen, knutselen en te spelen. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Inspiratie

Stichting OpenDoor wil een voorbeeld zijn voor kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers, maar ook voor andere organisaties. We willen laten zien dat we door positief denken sterk zijn. Maar vooral dat we door gezamenlijke passie enorm veel kunnen bereiken. Inspiratie is de brandstof voor het creëren van mooie dingen.

Doris, onze inspiratiebron voor OpenDoor

Doris is het oudste kind van de vier uit het gezin van de familie Engels. Zij is 18 jaar en heeft een specifieke chromosoomafwijking. Doris heeft de fysieke ontwikkeling van een tiener, maar het verstandelijk vermogen van een kindje van 1 jaar.

Doris is altijd vrolijk en open naar ieder mens; omarmt en omhelst iedereen. Ze is een zeer warm, mooi en zachtaardig meisje dat elk mensenhart opent. Haar kracht is de inspiratie geweest voor de naam en inhoud van OpenDoor!

Missie

Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en / of meervoudige beperking (onze bewoners en gasten) biedt OpenDoor kleinschalige, professionele opvang in de vorm van wonen met zorg, logeren, dagopvang en dagbesteding.

Geluk, geborgenheid en groei van onze bewoners en gasten in een duurzame omgeving en het ontlasten van hun geliefden, staan voorop. Bij OpenDoor is de focus volledig gericht op het totale welzijn van haar bewoners, gasten én de begeleiders. OpenDoor streeft naar een harmonieuze en open sfeer, waarbij menselijke warmte en een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor en door iedere betrokkene centraal staan.

De doelstelling van OpenDoor is de eerste keus te zijn voor de gedefinieerde doelgroep in de zorgregio Tilburg/Waalwijk en omstreken.

Visie

Wij geloven dat er in onze samenleving een groeiende behoefte is aan menselijke zorg in een duurzame en natuurlijke omgeving. Gepassioneerde en professionele begeleiders die de ruimte en het vertrouwen krijgen om te zorgen, zijn daarbij essentieel. Zaken die beter kunnen, worden direct aangepakt en goede ideeën worden omgezet in daden! Dit alles leidt tot gelukkige bewoners, gasten en begeleiders, en daarmee tot een organisatie waarbij de continuïteit geborgd is.

Strategie

Onze missie realiseren wij door middel van ons mooie en duurzame thuis, gelegen in het buitengebied van de zorgregio Tilburg/Waalwijk. Daar bieden we constante, hoog kwalitatieve zorg door een gemotiveerd en harmonieus team van begeleiders en vrijwilligers. De Gastouder, op het terrein wonend, zorgt voor de rode draad in de communicatie waar nodig.

De organisatie van OpenDoor kenmerkt zich door een praktische benadering met korte lijnen in een open cultuur. Administratieve zaken worden zoveel mogelijk benaderd volgens het één A4- principe.

Een non-profit stichting vormt de basis, een actief bestuur de brede ondersteuning. Financieel vormen het PGB, de WMO, de zorgkantoren, fondsen, bedrijven & particulieren, en gerichte werving- en sponsoringacties de basis voor onze financiële inkomsten. Ook hier staan openheid en verantwoordelijkheid centraal.