Logeren

Op dit moment is er geen mogelijkheid tot logeren omdat we momenteel op onze maximale capaciteit zitten.

Voor dagopvang is er nog wel ruimte. Voor interesse in dagopvang contacteer Anne via 06-22885238 of Anne@opendoorzorg voor meer informatie of het plannen van een bezoek.

26 logeren

Financiering

OpenDoor heeft zowel Zorg In Natura (ZIN) als het Persoons Gebonden Budget (PGB) als basis van haar inkomsten.
Informeer naar tarieven en mogelijkheden via wouter@opendoorzorg.nl of bel 0416-363236 voor meer informatie. Wij helpen u graag!

OpenDoor zoekt supporters!

De bewoners en gasten van OpenDoor wonen, logeren en werken in een geweldig huis en op een prachtig terrein. De boel draaiende houden, maar meer nog iets extra’s doen voor de kinderen is een uitdaging. En daar kunnen we uw financiële steun van harte bij gebruiken!

Daarom zijn we op zoek naar supporters: mensen die OpenDoor een warm hart toedragen en ons willen en kunnen helpen met een financiële bijdrage. U maakt ons ontzettend blij met uw support! Natuurlijk hoort u van ons waaraan we uw donatie besteden en ontvangt u onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van alles rondom OpenDoor.