Klachtenprocedure Stichting OpenDoor:

Stichting OpenDoor (SOD) staat voor open communicatie, ook als het gaat om aandachtspunten of klachten over de zorg. De gasten en bewoners en/of hun ouders/vertegenwoordigers kunnen hiervoor altijd bij de medewerkers terecht.

SOD nodigt ouders/verzorgers/vertegenwoordigers van de gast/bewoner uit de klacht persoonlijk te melden bij de teamcoach.

Mocht dit om wat voor reden dan ook niet voldoende zijn dan biedt SOD de volgende faciliteiten:

  • Het melden van de klacht per mail wouter@openzoorzorg.nl
  • De KWOS-box (Klacht-Waardering-Opmerking-Suggestie) in de hal waarin mensen hun klacht maar ook opmerking, waardering en suggestie kwijt kunnen. De box wordt elke 4 weken geleegd door de teamcoach.  De (eventuele) inhoud wordt in het teamoverleg besproken.
  • De externe vertrouwenspersoon Carmien Huijbers. Zij kan adviseren, een klacht formuleren en eventueel bemiddelen tussen de stichting en de bewoner/ gast en/of diens ouders/vertegenwoordiger. Carmien is orthopedagoog bij een andere stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Mobiel 06-50275250, e-mail chuijbers@hotmail.com

Geschillencommissie
Mocht een klacht na het nemen van de bovenstaande stappen onvoldoende of niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kunnen de klagers terecht bij de geschillencommissie zorg waarbij SOD per november 2017 is aangesloten. Tevens is SOD aangesloten bij het klachtenloket van de geschillencommissie. Dit is conform de wet WKKGZ. www.degeschillencommissiezorg