Skip to content

Organisatie

OpenDoor streeft naar een zo plat mogelijke organisatie

Bij OpenDoor is alles gericht op een goede harmonie van en tussen bewoners, gasten, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast doen we alles om overhead kosten te vermijden. Een zelfsturend Team, een zeer platte organisatie en dat alles gecombineerd met een grote openheid en betrokkenheid zijn ons inziens sleutels tot succes. We zijn er trots op dat nagenoeg alle kosten die gemaakt worden direct betrekking hebben op de zorg. 

 

Financiering

OpenDoor heeft naast PGB ook ZIN als basis van haar inkomsten. Hetzij via de WLZ hetzij via de WMO. 
 Informeer naar tarieven en mogelijkheden via wouter@opendoorzorg.nl of bel 06 16423771 voor meer informatie. Wij helpen u graag!

Bestuur

Jack
Jack Engels
Voorzitter

Als vader van Doris, maar ook Simone, Tom en Robbert, ben ik samen met mijn vrouw Saskia initiatiefnemer van het project OpenDoor. Mijn zakelijke achtergrond (o.a. internationale zuivelhandel en onroerend goed ) komt goed van pas in deze mooie wereld van ondersteuning bieden aan mensen die het niet alleen kunnen. Fantastisch wat daar allemaal gebeurt! Naast de tijd die ik aan OpenDoor geef ben ik graag sportief en in de buitenlucht bezig.

Marc
Marc Dalderup
Secretaris - Fondsenwerving - Sponsoring

Werkzaam in de internationale verkoop van componenten voor met name de duurzame energie, Getrouwd met Angelique en vader van een zoon Robert.

Bestuurslid vanaf de oprichting waarbij ik me met  name richt op de samenwerking met fondsen en sponsoring door het bedrijfsleven. Ik ben blij mijn steentje te kunnen bijdragen aan de realisatie en nu meer aan de explotatie van ons OpenDoor huis. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn familie, de natuur,van wijn als hobby en de Formule 1.

Alies
Alies Van Der Linden
Bestuurslid

Via internet en in mijn omgeving kwam ik OpenDoor tegen en werd ik enthousiast van de opzet en organisatie van deze mooie woonvorm met zorg.  Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ik geef op dit moment les aan Avans Hogeschool aan de deeltijd opleiding Management in de Zorg, nadat ik zelf ervaring als begeleider en manager in de  gehandicaptenzorg en ouderenzorg heb opgedaan. Dit vak heb ik altijd met veel liefde en plezier uitgeoefend. Nu hoop ik mijn kennis van en ervaring in de zorg in te zetten bij OpenDoor.

Saskia
Saskia Engels
Ondersteuning bestuur

Als moeder van Doris ben ik samen met mijn man Jack initiatiefnemer van het project OpenDoor. Na mijn studie Gezondheidswetenschappen heb ik circa tien jaar in de zorg gewerkt. Daarna werd ik moeder van vier kinderen, de bengels Doris, Simone, Tom & Robbert.  Met veel liefde heb ik er bewust voor gekozen om me volledig te richten op de opvoeding van de kinderen en de dagelijkse gang van zaken in en om het huis.  In mijn vrije tijd ben ik graag buiten en sportief bezig met hardlopen of mountainbiken. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan en mag leveren aan de verwezenlijking van deze OpenDoor droom!

rob OD
Rob Verhoeff
Penningmeester

Als vader van Floris, bewoner van OpenDorp, zijn wij in 2018 in contact gekomen met Stichting OpenDoor. Mijn vrouw Saskia en ik waren van het eerste moment enthousiast over de opzet en de kernwaarden en wij zijn blij dat Floris een mooi plekje heeft kunnen krijgen bij OpenDorp. Floris heeft een oudere zus Kiki en een jongere broer Hugo. Gezien mijn financieel-economische achtergrond vind ik het erg leuk via het penningmeesterschap een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief. Verder ben ik graag in mijn vrije tijd met sport en in de tuin bezig.

Rob

Raad van toezicht

Petra
Petra van den Bunder
Raad van Toezicht

Gewoon, als thuis met zo min mogelijk administratieve handelingen. Het A vier beleid wat Open Door nastreeft en waar de nadruk ligt op leven.

Dit zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met wensen en behoeften van bewoners met een meervoudige beperking.

Dat is waar ik eerder vanuit het bestuur perspectief een bijdrage aan heb mogen leveren en nu sinds oktober 2023 het een voorrecht vindt om de functie van Raad van Toezicht te mogen vervullen bij Open Door.

Vanuit mijn brede zorgachtergrond en diverse opleidingen blijf ik Open Door een warm hart toedragen en bewonder ik het nimmer aflatende enthousiasme van Jack en Saskia Engels, initiatiefnemers van deze prachtige kleinschalige organisatie.

Ik wil vanuit mijn huidige rol graag klankbord zijn voor bestuur en ondersteunen bij strategische vraagstukken om er samen voor zorg te dragen dat Open Door blijft groeien en bloeien.

20230605_200043
Peter Persoon
Raad van Toezicht

Als oud Algemeen Directeur van Villa Pardoes heb ik jaren de professionele én vrijwillige inzet van mensen voor ernstig zieke kinderen of kinderen met een beperking nóg meer leren waarderen. Met mijn bedrijfskundige achtergrond heb ik gedurende mijn lange loopbaan in de Gezondheidszorg zo’n beetje alle sectoren wel gehad. Ziekenhuizen, de Psychiatrie en de Verslavingszorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen hebben nog maar weinig ‘geheimen’ voor mij. Toch heb ik altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad voor de (jonge én oudere mensen) met een verstandelijke beperking. Ik vond het dan ook leuk én een hele eer dat ik door de passievolle mensen Saskia en Jack Engels ben gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht voor het project OpenDoor. Wat mij betreft moeten alle netwerken worden gemobiliseerd om van deze bijzondere, levensloopbestendige woonvorm voor jonge mensen met een beperking een succes te helpen maken. Aan de leuke en inspirerende onderlinge samenwerking in deze club zal dat niet liggen!

Jaap
Jaap Oversier
Raad van Toezicht

Vanaf de start heb ik OpenDoor op de voet gevolgd, als ondernemer heeft het mij geïnspireerd om te zien dat met positieve energie, wilskracht en zeer betrokken mensen een prachtig ideaal is verwezenlijkt.

OpenDoor heeft maar mijn mening alle ingrediënten om een stap vooruit te maken voor meervoudig gehandicapte kinderen, van pracht locatie tot alle denkbare benodigdheden. Open Door heeft daarbij duidelijk de handtekening gekregen van Saskia en Jack Engels.

Met meer dan 30 jaar zakelijke evaring op een geheel ander vlak is het voor mij dan ook een uitdaging en voorrecht een functie binnen de Raad van Toezicht te mogen vervullen voor de Stichting OpenDoor.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie mensen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in verschillende geledingen van de zorg en het ondernemerschap in Nederland. Peter Persoon was jarenlang algemeen directeur van Villa Pardoes in Kaatsheuvel en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de zorgsector. Jaap Oversier is ondernemer en eigenaar van Brent-O.C.C., een bedrijf gespecialiseerd in coatings gevestigd in de Randstad. Petra van den Bunder heeft jarenlange ervaring in de zorg zowel in de ziekenhuiswereld, Geriatrische Revalidatiezorg als de VVT (Verpleeg- en Verzorgings Tehuizen) en is op dit moment manager van Thebe Heilaarstaete, een Regionaal expertise centrum voor mensen met diverse beperkingen.

OpenDoor zoekt supporters!

De bewoners en gasten van OpenDoor wonen, logeren en werken in een geweldig huis en op een prachtig terrein. De boel draaiende houden, maar meer nog iets extra’s doen voor de kinderen is een uitdaging. En daar kunnen we uw financiële steun van harte bij gebruiken!

Daarom zijn we op zoek naar supporters: mensen die OpenDoor een warm hart toedragen en ons willen en kunnen helpen met een financiële bijdrage. U maakt ons ontzettend blij met uw support! Jaarlijks zullen wij u uitnodigen en wordt u in een leuke setting bijgepraat aangaande de ontwikkelingen bij OpenDoor

Vacatures

Kom werken bij OpenDoor

Wij zoeken op dit moment begeleiders, vrijwilligers en een dagbesteders. Interesse? Kijk dan snel bij de vacatures