Als oud Algemeen Directeur van Villa Pardoes heb ik jaren de professionele én vrijwillige inzet van mensen voor ernstig zieke kinderen of kinderen met een beperking nóg meer leren waarderen. Met mijn bedrijfskundige achtergrond heb ik gedurende mijn lange loopbaan in de Gezondheidszorg zo’n beetje alle sectoren wel gehad. Ziekenhuizen, de Psychiatrie en de Verslavingszorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen hebben nog maar weinig ‘geheimen’ voor mij. Toch heb ik altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad voor de (jonge én oudere mensen) met een verstandelijke beperking. Ik vond het dan ook leuk én een hele eer dat ik door de passievolle mensen Saskia en Jack Engels ben gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht voor het project OpenDoor. Wat mij betreft moeten alle netwerken worden gemobiliseerd om van deze bijzondere, levensloopbestendige woonvorm voor jonge mensen met een beperking een succes te helpen maken. Aan de leuke en inspirerende onderlinge samenwerking in deze club zal dat niet liggen!