Gewoon, als thuis met zo min mogelijk administratieve handelingen. Het A vier beleid wat Open Door nastreeft en waar de nadruk ligt op leven.

Dit zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met wensen en behoeften van bewoners met een meervoudige beperking.

Dat is waar ik eerder vanuit het bestuur perspectief een bijdrage aan heb mogen leveren en nu sinds oktober 2023 het een voorrecht vindt om de functie van Raad van Toezicht te mogen vervullen bij Open Door.

Vanuit mijn brede zorgachtergrond en diverse opleidingen blijf ik Open Door een warm hart toedragen en bewonder ik het nimmer aflatende enthousiasme van Jack en Saskia Engels, initiatiefnemers van deze prachtige kleinschalige organisatie.

Ik wil vanuit mijn huidige rol graag klankbord zijn voor bestuur en ondersteunen bij strategische vraagstukken om er samen voor zorg te dragen dat Open Door blijft groeien en bloeien.