Petra van den Bunder

Gewoon, als thuis met zo min mogelijk administratieve handelingen. Het A vier beleid wat Open Door nastreeft en waar de nadruk ligt op leven.

Dit zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met wensen en behoeften van bewoners met een meervoudige beperking.

Dat is waar ik eerder vanuit het bestuur perspectief een bijdrage aan heb mogen leveren en nu sinds oktober 2023 het een voorrecht vindt om de functie van Raad van Toezicht te mogen vervullen bij Open Door.

Vanuit mijn brede zorgachtergrond en diverse opleidingen blijf ik Open Door een warm hart toedragen en bewonder ik het nimmer aflatende enthousiasme van Jack en Saskia Engels, initiatiefnemers van deze prachtige kleinschalige organisatie.

Ik wil vanuit mijn huidige rol graag klankbord zijn voor bestuur en ondersteunen bij strategische vraagstukken om er samen voor zorg te dragen dat Open Door blijft groeien en bloeien.

Peter Persoon

Als oud Algemeen Directeur van Villa Pardoes heb ik jaren de professionele én vrijwillige inzet van mensen voor ernstig zieke kinderen of kinderen met een beperking nóg meer leren waarderen. Met mijn bedrijfskundige achtergrond heb ik gedurende mijn lange loopbaan in de Gezondheidszorg zo’n beetje alle sectoren wel gehad. Ziekenhuizen, de Psychiatrie en de Verslavingszorg en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen hebben nog maar weinig ‘geheimen’ voor mij. Toch heb ik altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad voor de (jonge én oudere mensen) met een verstandelijke beperking. Ik vond het dan ook leuk én een hele eer dat ik door de passievolle mensen Saskia en Jack Engels ben gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht voor het project OpenDoor. Wat mij betreft moeten alle netwerken worden gemobiliseerd om van deze bijzondere, levensloopbestendige woonvorm voor jonge mensen met een beperking een succes te helpen maken. Aan de leuke en inspirerende onderlinge samenwerking in deze club zal dat niet liggen!

Jaap Oversier

Vanaf de start heb ik OpenDoor op de voet gevolgd, als ondernemer heeft het mij geïnspireerd om te zien dat met positieve energie, wilskracht en zeer betrokken mensen een prachtig ideaal is verwezenlijkt.

OpenDoor heeft maar mijn mening alle ingrediënten om een stap vooruit te maken voor meervoudig gehandicapte kinderen, van pracht locatie tot alle denkbare benodigdheden. Open Door heeft daarbij duidelijk de handtekening gekregen van Saskia en Jack Engels.

Met meer dan 30 jaar zakelijke evaring op een geheel ander vlak is het voor mij dan ook een uitdaging en voorrecht een functie binnen de Raad van Toezicht te mogen vervullen voor de Stichting OpenDoor.